Velduil

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

 

 

De velduil (Asio flammeus) is een uil uit de familie van de ‘echte’ uilen Strigidae. De uilen uit het geslacht Asio hebben veertjes op de kop die lijken op de oren bij zoogdieren.

Uiterlijke kenmerken

De rug is donker met talrijke vaalwitte vlekken. Doordat ook de buik en de onderzijde vaalwit zijn, maakt de vogel met name in de vlucht een lichte indruk. De grote kop bevat een opvallende, ronde gezichtssluier, felgele ogen en twee korte oorpluimpjes. De velduil is ongeveer 38 cm groot en 200 tot 500 gram zwaar.

Leefwijze

Het zoeken naar prooi gebeurt wel overdag vanuit de lucht en de velduil is gespecialiseerd in de jacht op kleine knaagdieren zoals muizen. De vlucht is enigszins vlinderachtig. Het is een grondbewoner. De verwante gestreepte uil (Asio clamator of Pseudoscops clamator) uit centraal Amerika is nachtactief en een bewoner van bosgebieden.

Voortplanting

Om de drie jaar bereikt de muizenstand een hoogtepunt, alleen in deze jaren broedt de velduil. Het nest wordt op de grond gebouwd in een ondiepe kuil, waarin het vrouwtje 4 tot 7 witte eieren legt.

Verspreiding en leefgebied

De velduil leeft in Europa, Azië en Amerika. Het leefgebied van dit dier bestaat uit moerassen, graslanden en agrarisch cultuurland.

Voorkomen in Nederland

De velduil is in Nederland een zeer schaarse broedvogel van open gebieden met een graslandbegroeiing of van open moerassen. De nesten worden op de grond gemaakt.
In de jaren 1950 moeten er in Nederland honderden paren velduilen hebben gebroed. In de jaren 1960 en 1970, toen het systematisch inventariseren een grote vlucht nam, werd het aantal broedparen geschat op 60 tot 200. Strenge winters en goede muizenjaren zorgden voor schommelingen. Op de Waddeneilanden en in de droogvallende Flevopolders broedden toen tientallen velduilen.

Status in Nederland en Vlaanderen

In de periode 1992-1993 schommelde in Nederland het aantal tussen de 90 en 100. Het aantal broedparen van de velduil is dus achteruitgegaan. Volgens SOVON daalde ook in de periode 1990-2007 het aantal broedparen gestaag. Rond 2007 broedden er nog ongeveer 40 paar in Nederland. De verruiging van het landschap en de intensivering van de landbouw zijn de voornaamste oorzaken van deze achteruitgang. De velduil is in 2004 als ernstig bedreigd op de Nederlandse rode lijst gezet. Deze mooie uil staat ook op de Vlaamse rode lijst als zeldzaam. De soort staat als niet bedreigd op de internationale rode lijst van de IUCN.
De

(Tekst bron: nl.wikipedia.org)

(bron: http://wmnatuurfotografie.nl)

 

velduil overwintert ook in Nederland. Het zijn vooral broedvogels uit Scandinavië die in Nederland overwinteren. Ook deze aantallen trekvogels en overwinteraars nemen in aantal af.

 

Reacties

reacties (3) op “Velduil”

 1. Corrie Vincent schreef:

  Hoi Wilco, Ik kam je zondag tegen bij het Sterksels kanaal. Mooie foto’s op je website. Ik ben coordinator van de vogelwerkgroep in Heeze-Leende. zou ik mogen weten waar je die velduil hebt gefotografeerd? Ik heb die nl. al in geen tijden meer gezien.
  Groetjes,

  Corrie

 2. Corrie Vincent schreef:

  Hoi Wilco, Ik kam je zondag tegen bij het Sterksels kanaal. Mooie foto’s op je website. Ik ben coordinator van de vogelwerkgroep in Heeze-Leende. zou ik mogen weten waar je die velduil hebt gefotografeerd? Ik heb die nl. al in geen tijden meer gezien. Trouwens ook mooie ijsvogelfoto, mogelijk dezelfde die wij op het kanaal hebben gezien!
  Groetjes,

  Corrie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *