Grutto

Grutto
Grutto
Gruuto
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Grutto

 

Grutto’s zijn dè ambassadeurs van het Nederlandse polderlandschap. Nergens ter wereld is deze van oorsprong op riviergraslanden en hoogvenen broedende vogel zo talrijk als in de contreien van oer-vaderlandse dorpen als Broek-in-Waterland of St. Nicolaasga. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer van deze vogels dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk tezamen! Nederlandse grutto’s broeden bij voorkeur op vochtige veengraslanden en leven van wormen en ander klein gedierte dat op of in de bodem leeft. De winter wordt doorgebracht in Westafrikaanse moerassen en rijstvelden. Oorspronkelijk broedden deze vogels op riviergraslanden en hoogvenen. Vandaag de dag zijn zij in die gebieden nauwelijks nog te vinden. Deze vogel heeft een, tot recentelijk, uitstekend habitat gevonden in graslanden in agrarisch gebruik. Nu verdwijnt de grutto ook daar bijzonder snel. Er is nog een gruttosoort, de Rosse Grutto (Limosa lapponica lapponica). Deze broedt niet in Nederland maar overwintert hier in vrij groot aantal. Deze vogel heeft ook een ondersoort, de ‘IJslandse grutto’ (Limosa limosa islandica), welke in klein aantal doortrekt. Enkele IJslandse soorten overwinteren in Nederland. meestal trekken ze terug naar hun geboorteplaats en zijn daar sterk trouw aan: meestal broeden ze hoogstens enkele honderden meters van hun geboorteplaats.

(Tekstbron: Vogelbescherming.nl)

(bron: wmnatuurfotografie.nl)

 

Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *