Geoorde Fuut

11-03-20107

_WMN3736

11-03-2017

_WMN3739

08-04-2016 Geoorde fuut 4 08-04-2016 Geoorde fuut 3 03-04-2016 Geoorde fuut 1 03-04-2016 Geoorde fuut 2 03-04-2016 Geoorde fuut 22-03-2015 Foto met logo 2 (Horizontaal)   22-03-2015 Geoorde fuut   22-03-2015 Geoorde fuut 2   22-03-2015 Geoorde Fuut   22-03-2015Geoorde fuut De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een watervogel, het is een klein soort fuut (Podicipedidae).

Beschrijving

De geoorde fuut is een trekvogel en ongeveer even groot als de kuifduiker maar ’s zomers heeft hij een zwarte hals. Ook zijn kop heeft een andere vorm. Bij de geoorde fuut is deze hoger en niet plat. Hij heeft een zwarte kop met een goudgele oorpluim. De ondersnavel van de  fuut is naar boven gebogen en lijkt daardoor “opgewipt”, de snavel van de kuifduiker is recht, dolkvorming. In de winter is het onderscheid lastiger. ook dan is de kopvorm onderscheidend, maar dat is op grote afstand vaak lastig te zien. Het zwart boven op de kop loopt bij de geoorde fuut tot onder het oog terwijl dit bij de kuifduiker duidelijker afgegrensd is en onder het oog abrupt ophoudt. De lichaamslengte bedraagt 30 tot 35 cm en het gewicht 250 tot 600 gram.

Leefwijze

Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vissen, schelpdieren en insecten, die in de vlucht worden gevangen.

Broedgedrag

Het legsel bestaat uit 4 geelachtig witte eieren, die in 3 weken worden uitgebroed in een drijvend nest tussen de vegetatie.

Verspreiding

Deze fuut komt voor in grote delen van Noord-Amerika, Eurazië en zuidelijke Afrika (zie kaartje). Ze broeden in zoute meren en moerassen in drijvende nesten. De soort telt 3 ondersoorten:

Status als broedvogel in Nederland en Vlaanderen

De fuut broedt op dezelfde wijze als de gewone fuut, maar vaker in losse kolonies van enkele broedparen bij elkaar in de buurt. Het is een (zeer) schaarse broedvogel in Nederland, voornamelijk op de hoge zandgronden in Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Limburg. In Vlaanderen is het een zeldzame broedvogel in de Kempen Buiten de broedtijd komt de geoorde fuut in klein aantal voor vaak in zoute wateren zoals het Grevelingenmeer en de westelijke Waddenzee. l bestaat uit 4 geelachtig witte eieren, die in 3 weken worden uitgebroed in een drijvend nest tussen de vegetatie. (Tekst bron: wikipedia.org) (bron: wmnatuurfotografie.nl)

Reacties

reacties (4) op “Geoorde Fuut”

 1. jos van de Kerkhof schreef:

  Erg mooi hoor, Wilco.
  Vooral die 2 schuin achter elkaar.
  Goed geslaagde reis.

  Gr. jos

 2. ElsaR schreef:

  Waw echt mooi! Wilco

 3. Kim schreef:

  Heel mooi! Die rode oogjes vind ik erg bijzonder.

 4. Jan Gielen schreef:

  Zo, dat is mooi om de baldsende geoorde fuut te fotograferen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *