Keepvink

23-10-2015Keep

De eerste Keep is gemaakt op 15-12-2013 te Someren.

Keep

De onderste Keep is gemaakt op 09-02-2013 bij een bevriende fotograaf vanuit zij schuilhut in Nistelrode.

Keepvink, wmnatuurfotografie.nl

 

 

 

Keep

Overige namen
Brambling, Fringilla montifringilla
Orde
Passeriformes
Familie
Vinken (Fringillidae)
Status
Jaargast. Uiterst schaarse broedvogel; zomergast in zeer klein aantal; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal
Rode Lijst
Nee

Informatie

Kepen zijn de noordelijke tegenhangers van ‘onze gewone’ vink. In Nederland broeden jaarlijks enkele kepen, maar om meer dan drie tot vijf paren lijkt het niet te gaan. Hoe anders is het in Fenno-Scandinavië, waar de keep een van de meest talrijke broedvogel is. Daar echter ontbreekt de ‘gewone’ vink weer bijna helemaal. In de winter verblijven grote aantallen Scandinavische kepen in Nederland. De zang van de keep is vol van dissonanten en andere onplezierig klinkende tonen, en lijkt wel wat op de zang van de groenling. Vinken en kepen houden zich ’s winters vaak op in gemengde groepen. Ze kunnen gemakkelijk worden waargenomen in beukenbossen, waar ze de afgevallen beukenootjes eten. Ze zijn net zo groot als de vink, maar hebben een witte bovenstaart en veel meer oranje in het verenkleed. Bij het opvliegen is de witte stuit erg opvallend.

 

Algemeen

Overige namen
Brambling , Fringilla montifringilla
Orde
Passeriformes
Familie
Vinken (Fringillidae)
Status
Jaargast. Uiterst schaarse broedvogel; zomergast in zeer klein aantal; doortrekker en wintergast in (zeer) groot aantal
Europese verspreiding
Kepen broeden vrijwel uitsluitend in Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland. Oostwaards komen ze voor tot aan Moskou, de zuidgrens van het verspreidingsgebied wordt gevormd door Nederland, Denemarken en de Baltische Staten. Langs deze zuidgrens wordt nauwelijks nog gebroed, maar in de winter zijn kepen er talrijk.

Leefomgeving en voedsel

Biotoop
Bos, park en tuin
Voedsel- en broedbiotoop
De broedgebieden van kepen zijn meestal gemengde bosen en de randen van naaldbossen. Het nest wordt in een boom gemaakt, meestal op vrij lage hoogte (tot 9 meter maar meestal veel lager). Het nest is een diepe, goed gevoerde kom van mos, gras, haren en spinnenwebben. In de winter kunnen kepen vooral gevonden worden op akkers langs bosranden, beukenbossen en parken met beukenbomen. De zaden van de beuk vormen een van de belangrijkste voedselbronnen voor deze vinkachtige.
Voedsel
In de zomer worden insecten en zaden gegeten, ’s winters uitsluitend zaden (o.a. beukennootjes)

Broeden

Broedperiode
Vanaf medio mei in het zuiden, vanaf begin juli in het noorden
Koloniebroeder
Nee
Aantal legsels
Eén, soms twee legsels per jaar
Aantal eieren
5 – 7, soms 4 – 8

Vogeltrek

Overwinteringsgebied
Het overwinteringsgebied van kepen strekt zich uit van het zuiden van Fenno-Scandinavië tot aan het Middellandse Zeegebied.
(Tekst bron: vogelbescherming Nederland)(bron: http://wmnatuurfotografie.nl

 

Reacties

reacties (3) op “Keepvink”

  1. Gerrit schreef:

    duidelijk een man .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *